Aleja Czystych Serc

Władysław Koba

Data urodzin: 08.01.1914

Data śmierci: 31.01.1949

Zawód: brak danych

Kapitan Władysław Koba, pseudonimy: „Rak”, „Marcin”, „Tor”, „Żyła” urodził się 8 stycznia 1914 roku w Jarosławiu, zmarł natomiast w Rzeszowie dnia 31 stycznia 1949 roku. Był kapitanem Wojska Polskiego i Armii Krajowej, a także działaczem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Uczestniczył on w wojnie obronnej w 1939 roku. Brał on udział w walkach w rejonie Sieradza wraz z 3 Pułkiem Piechoty Legionów. 9 września 1939 roku jego kompania stoczyła trudną bitwę z Niemcami pod Przyłęką, a następnie broniła twierdzy Modlin. Za męstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po powrocie do Jarosławia był zmuszony się ukrywać i wstąpił do konspiracji. W 1943 roku został dowódcą plutonu dywersyjnego Obwodu AK Jarosław. Organizował, a także brał czynny udział w wielu akcjach. Po 1944 roku trafił na listę poszukiwanych przez UB i NKWD. W 1945 roku objął funkcję adiutanta Komendy Obwodu AK Przemyśl, a po rozwiązaniu AK stanął na czele Obwodu Przemyśl organizacji „NIE”. 26 września 1947 roku Urząd Bezpieczeństwa go aresztował, wyrokiem z 21 października 1948 roku Władysław Koba został skazany na śmierć, utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych, a także na przepadek mienia. Wyrok śmierci został wyegzekwowany 31 stycznia 1949 roku w więzieniu na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie. 5 lutego 1992 roku unieważniono wyrok, przywracając Władysławowi Kobie godność i prawa. Został on także pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także awansowano go na stopień majora. Dodatkowo 25 maja 2008 w Jarosławiu odsłonięto Pomnik Pamięci Kapitana Władysława Koby. Jego szczątki odnaleziono dopiero w 2016 roku. Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Koba https://stylowi.pl/38720823

Zostaw komentarz!

Zaloguj się, aby móc skorzystać z tej funkcji