Aleja Czystych Serc

Jan Schram

Data urodzin: 20.02.1894

Data śmierci: 12.02.1968

Zawód: Burmistrz

Został przydzielony do 15., a następnie 8. kompanii 2 pułku piechoty. Następnie walczył w szeregach 39 pułku piechoty Strzelców Lwowskich. 3 maja 1922 został zweryfikowany w stopniu porucznika ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 i 746. W 1924 pełnił służbę w 4 pułku lotniczym w Toruniu. Następnie przeniesiony został do 6 pułku lotniczego we Lwowie. 19 marca 1928 został mianowany kapitanem ze starszeństwem z 1 stycznia 1928 i 1. W maju tego roku wyznaczony został na stanowisko komendanta parku 6 pułku lotniczego. Od października 1932 dowodził, w zastępstwie etatowego dowódcy, II dywizjonem liniowym 6 pułku lotniczego, a od lutego 1934 63 eskadrą towarzyszącą. Z dniem 31 sierpnia 1935 przeniesiony został w stan spoczynku . Po wybuchu II wojny światowej podjął nieudaną próbę dotarcia do swego macierzystego pułku lotniczego. Powrócił do Jarosławia przed zamknięciem granicy na Sanie, po czym w listopadzie 1939 został aresztowany i przez dwa miesiące przetrzymywany przez Niemców w charakterze zakładnika. 27 lipca 1944 został wybrany pierwszym powojennym burmistrzem Jarosławia. Funkcję tę pełnił zaledwie do 10 sierpnia, gdyż za działalność w Armii Krajowej został aresztowany i wywieziony do Lwowa, a potem do Kijowa i Charkowa. Ostatecznie osadzony został w obozie dla internowanych oficerów polskich w Riazaniu pod Moskwą. W 1947 przeniesiony został do obozu jenieckiego NKWD w Griazowcu. Zmarł 12 lutego 1968 w Jarosławiu i został pochowany na Starym Cmentarzu w Jarosławiu .

Zostaw komentarz!

Zaloguj się, aby móc skorzystać z tej funkcji