Aleja Czystych Serc

Serafin Dobrzański

Data urodzin: 05.12.1860

Data śmierci: 28.11.1936

Zawód: brak danych

Serafin Dobrzański urodził się 5 grudnia 1860 roku w Jarosławiu, gdzie także zmarł w 1936 roku. Był legionistą i kapitanem piechoty Wojska Polskiego. Jego rodzicami byli Grzegorz i Maria z Błahowiczów. Od 1878 do 1886 roku służyl w cesarskiej i królewskiej armii, piastując rangę sierżanta. W 1891 roku został urzędnikiem Rady Powiatowej na stanowisku drogomistrza powiatowego okręgu pruchnickiego. Był członkiem Towarzystwa Rzemieślniczego „Gwiazda”, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Towarzystwa Szkoły Ludowej. W 1911 rozpoczął formowanie drużyn sokolich. Z racji posiadania przeszkolenia wojskowego zdobytego w armii austriackiej, został on instruktorem plutonu. W 1914 roku w jego dowodzenie została powierzona 140 osobowa drużyna sokola. Został on także wtedy mianowany podporucznikiem. Dowodził on 13 kompanią IV batalionu 2 Pułku Piechoty w bitwach w okolicy Stanisławowa. Pod Bohorodczanami dostał się on do niewoli rosyjskiej, gdzie przebywał do 1917 roku, aby następnie wrócić do Jarosławia. W 1918 objął komendę nad Strażą Obywatelską. Odszedł w stan spoczynku posiadając stopień kapitana. Był trzykrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych, a także został mianowany Kawalerem Krzyża Niepodległości. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej nadały mu miano członka honorowego. Związek Legionistów Polskich powierzył mu natomiast stanowisko prezesa. Był radnym powiatu od 1918 do 1920, 1924 do 1927, a także od 1932 do 1936 roku. W 1901 roku ożenił się on z Różą. Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Serafin_Dobrza%C5%84ski

Zostaw komentarz!

Zaloguj się, aby móc skorzystać z tej funkcji