Aleja Czystych Serc

Leon Czechowski

Data urodzin: 07.04.1797

Data śmierci: 06.06.1888

Zawód: brak danych

Leon Czechowski – urodził się 7 kwietnia 1797 roku w Myślatyczach w zaborze austriackim, zmarł natomiast 6 czerwca 1888 roku w Jarosławiu. Był polskim wojskowym. Uczęszczał on do szkół w Samborze oraz Przemyślu, studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu we Lwowie. W roku 1818 w stopniu podporucznika podjął służbę w pułku Grenadierów Gwardii Królestwa Polskiego. Następnie był instruktorem 24 korpusu litewskiego w Grodnie. Brał udział w przygotowaniach do powstania. Uczestniczył w wydarzeniach Nocy Listopadowej. W 1831 roku awansował do stopnia kapitana. 25 lutego 1831 roku został ciężko ranny w bitwie pod Olszynką Grochowską, za męstwo którym się wtedy wyróżnił został odznaczony orderem Virtuti Militari. Brał udział w przygotowaniach do powstania, w 1846 roku został dowódcą obszaru wojskowego Tarnów. Przyśpieszywszy termin powstania z powodu nasilenia propagandy antyszlacheckiej poniósł porażkę w walce z żołnierzami austriackimi – uniknął jednak śmierci i udał się na emigrację. Był oskarżony o zdradę, jednak został uwolniony na mocy amnestii w 1848 roku.W maju 1849 roku przedostał się na węgry, organizował oddziały polskiej piechoty w Siedmiogrodzie w Bystrzycy. Jako dowódca walczył z Austriakami, zyskując sympatię tubylców – Węgrów i Rumunów. Czechowski został awansowany na pułkownika przez generała Józefa Bema. Niedługo później w skutek klęsk wojsk powstańczych jego oddziały się wycofały, a on trafił w niewolę z której szybko uciekł. Od 1853 roku przebywał w Paryżu. Nie był to jednak koniec służby, w 1863 roku na polecenie generała Józefa Wysockiego organizował on wyprawę galicyjską do Królestwa Polskiego. Mając on pod sobą 600-osobowy oddzial (około 100 jego żołnierzy pochodziła z okolic jarosławia) przekroczył granicę zaborów, gdzie po stoczeniu kilku walk doszło do odwrotu, przekroczenia granicy austriackiej i rozbrojenia. Czechowski ukrywał się w okolicach jarosławia, lecz został złapany i uwięziony w Przemyślu, gdzie przebywał do 1866 roku. Po wyjściu na wolność zamieszkał w Jarosławiu, gdzie 6 czerwca 1888 roku zmarł. Dla upamiętnienia postaci Leona Czechowskiego wybudowano mu pomnik nagrobny, zlecenie wykonała krakowska pracownia Józefa Kuleszy. W 2001 roku, przy ulicy Opolskiej, na placu przed synagogą ustawiono także kopijnik. Żródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Czechowski

Zostaw komentarz!

Zaloguj się, aby móc skorzystać z tej funkcji

Maria Panenka

- 01.02.2021 18:06

Pomnik nagrobny płk. Czechowskiego jest (jak dotąd) jedynym miejscem w Jarosławiu gdzie widnieje herb Powstania Styczniowego.